تبلیغات
دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های تویسرکان

دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های تویسرکان
 
"بسیج یعنی حضور ، فرهنگ و الگو"
نویسندگان
لوگوی همسنگران
.
افسران - و به
آیـا هـنـوز هـم نـیـامـوخـتـی ؟ کـه اگـر هـمـه ی عـالـم قـصـد ضـرر رسـانـدن بـه تـو را داشـتـه بـاشـنـد و خـــدا نخـواهد " نــمــی تــوانــنــد " پـس به " تـدبـیـرش " اعتماد کن به " حـکـمـتـش " دل بسپار به او " تـوکـل " کن و به " سمت او " قــدمــی بـردار تــا آمدنش به سوی خود را به تماشا بنشینی[ جمعه 11 مهر 1393 ] [ 20:26 ] [ بسیجی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
وصیت شهدا