تبلیغات
دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های تویسرکان

دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های تویسرکان
 
"بسیج یعنی حضور ، فرهنگ و الگو"
نویسندگان
لوگوی همسنگران
.

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلامآذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

آذین بندی حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام

 

خوب درست کردم؟؟؟
[ دوشنبه 17 شهریور 1393 ] [ 11:14 ] [ بسیجی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
وصیت شهدا